На главную страницуДеталный поиск по сайтуОтправить письмо Веб-мастеруКарта сайтаEnglish Version

  Про ЗАО "Компания Росток"
  Партнеры компании
  Клиенты компании
  Ценовая политика
  Продукция ЗАО "Компания Росток":
     Счетчики электрической энергии
     Электрооборудование для авто
     Бытовые товары
  Контакты и отзывы


Как вы оцениваете работу нашей компании?

  Все нравится
  Приятно с вами работать
  Нормальное отношение
  Не нравится
  Мне все равно

  Результаты

Введите свой e-mail  Управление

ЗАО "Компания Росток" © 2003-2006.
Создание Sparkle Design Studio


Новостиновости, новое на сайте, росток, новая информация

10.07.2020  -  ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК»!
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК»!

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК»! Приватним акціонерним товариством «КОМПАНІЯ РОСТОК», яка є власником будинку культури на вул. Гарматній 26/2 у Солом’янському районі м. Києва з 1993 року, заплановано проведення робіт з РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА ІІ ЧЕРГИ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ – ГРОМАДСЬКОГО ЦЕНТРУ СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ. Будинок культури споруджений та введений в експлуатацію в червні 1957 року. Аварійний стан будинку культури, його підпірної стінки, а також зсувонебезпечний схил потребують негайного втручання - капітального ремонту і реконструкції – усунення аварійних тріщин стін і стелі, спорудження нової підпірної стінки, застосування енергозберігаючих технологій, утеплення фасаду, створення умов для безперешкодного доступу осіб, що мають особливі потреби, капітальний ремонт інженерних мереж у відповідності до чинних ДБН тощо. В результаті реконструкції ні зовнішній вигляд, ні поверховість будинку культури не змінюються. Також, зважаючи на зростаюче населення міста та його потреби у наданні соціально-культурних послуг для дітей і дорослих, з метою забезпечення якісної роботи будинку культури ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» залучила кошти міжнародних партнерів з деяких країн ЄС для спорудження ІІ черги будинку культури - громадського центру суспільних комунікацій для обслуговування будинку культури висотою 2 поверхи. У ІІ черзі будинку культури передбачені приміщення для проведення змагань зі спортивного більярду Федерації спортивного більярду України, фотостудія та розширений зал бально-спортивного танцю та інші приміщення громадського призначення. Реконструкція Будинку культури з будівництвом громадського центру створює додаткові 85 робочих місць, забезпечить оновлення ряду інженерних мереж та благоустрій прилеглої території ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» одержало всі необхідні вихідні дані і дозвільні документи для початку робіт, зокрема – МІСТОБУДІВНІ УМОВИ І ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТА РЕКОНСТРУКЦІЇ №545/17/012/009-17 від 06.04.2017 ТА ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ №ІУ 113201491624 від 28.05.2020 р. За додатковою інформацією звертайтесь до Голови правління ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» Морозенка Володимира Петровича.

13.04.2020  -  Повідомлення про загальні збори акціонерів.
Повідомлення про суттєві події щодо скасування проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК» (скликаних на 24 квітня 2020 року)

Повідомлення про суттєві події щодо скасування проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК» (скликаних на 24 квітня 2020 року) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ РОСТОК» (також надалі «Товариство»), код ЄДРПОУ 00227560, місцезнаходження: 03067, м. Київ, бульвар Івана Лепсе,4, повідомляє, що 17 березня 2020р., було розміщено на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет (http://www.rostok.ua) та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Stockmarket (https://stockmarket.gov.ua), направлено персонально акціонерам Товариства повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 24 квітня 2020 року. У зв’язку з веденням в Україні карантину з 12 березня до 24 квітня 2020 р. та забороною проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 та дотримання вимог карантину, 10 квітня 2020 року Наглядова рада Товариства прийняла рішення про скасування проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК» (далі – «Збори»), які були призначені на 24 квітня 2020 р. Зважаючи на вищевикладене, Збори акціонерів Товариства на вказану дату 24 квітня 2020 р. не будуть проводитись, підготовчі дії щодо проведення Зборів призупиняються, а попереднє повідомлення акціонерам про проведення Зборів на 24 квітня 2020 р. відкликається Товариством і вважається нечинним. Про нову дату проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та інші питання з проведення таких Зборів буде вирішено Наглядовою радою Товариства та повідомлено всім акціонерам додатково у встановленому законодавством і статутом Товариства порядку, після закінчення періоду карантину. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» Морозенко В.П.

17.03.2020  -  Повідомлення про загальні збори акціонерів.
Повідомлення про загальні збори акціонерів.

Додаток 1 до протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» від 26/02.2020 №1 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК» Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ РОСТОК»(далі - Товариства), код ЄДРПОУ 00227560. Місцезнаходження: 03067 м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4. Річні Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 24 квітня 2020 року о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 26/2, конференц-зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах 24 квітня 2020 року з 12.00 до 13.45 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 17 квітня 2020 року за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 1. Затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення Загальних зборів. Проект рішення: 1.1 Обрати лічильну комісію в складі п’яти осіб: Голова комісії – Есіна Є.І. Члени комісії: 1. Куцевол Л.Ф.; 2. Чикалова М.Л.; 3. Карнидал О.В.; 4. Фещенко М.І. 1.2 Лічильна комісія починає виконання своїх обов’язків з моменту призначення. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування й підрахунку голосів за питанням, що розглядалося. 1.3. Обрати Головуючим Загальних зборів - Довженко А.М. 1.4. Обрати Секретарем загальних зборів - Оцоколіч В.О .; 2. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Проект рішення: 2.1. Затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2019 рік та визначити основні напрямки діяльності на 2020 рік. 3. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2019 рік. Проект рішення 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2019 році задовільною. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2019 рік. Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та визнати роботу Ревізійної комісії в 2019 році задовільною. 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2019 рік. Проект рішення: 5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. 6. Про виплату матеріальної допомоги акціонерам товариства. Проект рішення: 6.1. Направити суму обігових коштів на виплату матеріальної допомоги в розмірі 2 700 000 грн. ( два мільйони сімсот тисяч ) грн. із розрахунку 3 ( три )грн. на одну акцію. Оподаткування вищезазначених виплат провести згідно чинного законодавства України. 7. Про розподіл прибутку за підсумками роботи у 2019 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2020 рік. Проект рішення: 7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи Товариства в 2019 році, збиток від фінансово-господарської діяльності становить 48 904 тис. грн. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2019 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати. 8. Затвердження кошторису на утримання Ревізійної комісії. Проект рішення: 8.1.Затвердити кошторис на утримання Ревізійної комісії. 9. Затвердження кошторису на утримання Наглядової ради. Проект рішення: 9.1.Затвердити кошторис на утримання Наглядової ради. Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.rostok.ua, Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та в робочий час за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, кімн.314 а, тел.454-04-74. Акціонеру необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПрАТ «Компанія Росток», і є дійсним на дату проведення зборів; довіреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів (якщо це необхідно). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах учасників на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах учасника, який видав довіреність, замість свого представника. Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 11.03.2020 - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій – 900 000 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 610 195 штук. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління ПрАТ «Компанія Росток». ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за 2019 рік ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» (тис. грн.) Найменування показника період Звітний на 01.01.2020р. Попередній на 01.01.2019р. Усього активів 823939 870667 Основні засоби (за залишковою вартістю) 353922 393561 Інвестаційна нерухомість (за залишковою вартістю) 384023 403806 Довгострокові фінансові інвестиції 139 397 Запаси 73987 61590 Сумарна дебіторська заборгованість 8841 8681 Грошові кошти та їх еквіваленти 155 3 Власний капітал 661191 710095 Зареєстрований (пайовий статутний капітал 31500 31500 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -323446 -275389 Довгострокові зобов´язання і забезпечення 104316 104316 Поточні зобов´язання і забезпечення 58432 56256 Чистий фінансовий результат:: прибуток (збиток) -48904 -12607 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -54.33778 -14.00778 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -54.33778 -14.00778 Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 900000 900000 Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду Загальна номінальна вартість 0 0 У відсотках від статутного капіталу 0 0 Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0 Довідки за телефоном: (044) 454-04-74. Голова Правління ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» В.П. Морозенко

17.03.2020  -  Повідомлення про загальні збори акціонерів.
Повідомлення про загальні збори акціонерів.

Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«КОМПАНІЯ РОСТОК», запрошуємо для участі у річних загальних зборах акціонерів, що скликані на 24 квітня 2020 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 26/2, конференц-зал. Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», наводимо наступну інформацію: І) Повідомлення про проведення загальних зборів ІІ) Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 11.03.2020 - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій – 900 000 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 610 195 штук. ІІІ) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:  документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт);  для представника акціонера - документ, що посвідчує особу (паспорт), довіреність оформлена згідно з вимогами чинного законодавства. VI) Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою : 1. Затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення Загальних зборів. Проект рішення: 1.1 Обрати лічильну комісію в складі п’яти осіб: Голова комісії – Есіна Є.І. Члени комісії: 1. Куцевол Л.Ф.; 2. Чикалова М.Л.; 3. Карнидал О.В.; 4. Фещенко М.І. 1.2 Лічильна комісія починає виконання своїх обов’язків з моменту призначення. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування й підрахунку голосів за питанням, що розглядалося. 1.3. Обрати Головуючим Загальних зборів - Довженко А.М. 1.4. Обрати Секретарем загальних зборів - Оцоколіч В.О .; 2. Звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Проект рішення: 2.1. Затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2019 рік та визначити основні напрямки діяльності на 2020 рік. 3. Звіт Наглядової ради товариства про роботу за 2019 рік. Проект рішення 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2019 році задовільною. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2019 рік. Проект рішення: 4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та визнати роботу Ревізійної комісії в 2019 році задовільною. 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2019 рік. Проект рішення: 5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. 6. Про виплату матеріальної допомоги акціонерам товариства. Проект рішення: 6.1. Направити суму обігових коштів на виплату матеріальної допомоги в розмірі 2 700 000 грн. ( два мільйони сімсот тисяч ) грн. із розрахунку 3 ( три )грн. на одну акцію. Оподаткування вищезазначених виплат провести згідно чинного законодавства України. 7. Про розподіл прибутку за підсумками роботи у 2019 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2020 рік. Проект рішення: 7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи Товариства в 2019 році, збиток від фінансово-господарської діяльності становить 48 904 тис. грн. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2019 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати. 8. Затвердження кошторису на утримання Ревізійної комісії. Проект рішення: 8.1.Затвердити кошторис на утримання Ревізійної комісії. 9. Затвердження кошторису на утримання Наглядової ради. Проект рішення: 9.1.Затвердити кошторис на утримання Наглядової ради.

25.04.2019  -  Отчет
Чтобы прочитать отчет перейдите по адресу http://www.rostok.ua/otchet.php

Чтобы прочитать отчет перейдите по адресу http://www.rostok.ua/otchet.php

24.04.2019  -  Собрание акционеров.
Результаты счетной комиссии

Чтобы прочитать результаты счетной комиссии перейдите по адресу http://www.rostok.ua/sobr_ak.php

20.03.2019  -  Повідомлення про загальні збори акціонерів.
Повідомлення про загальні збори акціонерів.

Додаток 1 до протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» від 26/02.2019 №1 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАНІЯ РОСТОК» Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ РОСТОК» (далі - Товариства), код ЄДРПОУ 00227560. Місцезнаходження: 03067 м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4. Загальні збори акціонерів товариства відбудуться 24 квітня 2019 року о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 26/2, конференц-зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 24 квітня 2019 року з 12:00 до 13:45 за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 18 квітня 2019 року за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Перелік питань, що включені до проекту порядку денного: 1. Затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення Загальних зборів. 2. Про розгляд звіту Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. 3. Про розгляд звіту Наглядової ради товариства про роботу за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік. 6. Про виплату матеріальної допомоги акціонерам товариства. 7. Про розподіл прибутку за підсумками роботи у 2018 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2019 рік. 8. Затвердження кошторису на утримання Ревізійної комісії. 9. Затвердження кошторису на утримання Наглядової ради. Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 1. По питанню затвердження складу лічильної комісії та процедури проведення Загальних зборів 1.1 Обрати лічильну комісію в складі п’яти осіб: Голова комісії – Есіна Є.І. Члени комісії 1. Куцевол Л.Ф.; 2. Чикалова М.Л.; 3. Качайло Т.О.; 4. Фещенко М.І. 1.2 Лічильна комісія починає виконання своїх обов’язків з моменту призначення. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування після завершення голосування й підрахунку голосів за питанням, що розглядалося. 1.3. Обрати Головуючим Загальних зборів - Довженко А.М. 1.4. Обрати Секретарем загальних зборів - Оцоколіч В.О.; - Мерзлякову Л.О. 2. По питанню Про розгляд звіту Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. 2.1. Затвердити звіт Голови Правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік та визначити основні напрямки діяльності на 2019 рік. 3. По питанню Про розгляд звіту Наглядової ради товариства про роботу за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2018 році задовільною. 4. По питанню Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та визнати роботу Ревізійної комісії в 2018 році задовільною. 5. По питанню затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік. 5.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік. 6. Про виплату матеріальної допомоги акціонерам товариства. 6.1. Направити суму обігових коштів на виплату матеріальної допомоги в розмірі 1 800 000 грн. (один мільйон вісімсот тисяч) грн. із розрахунку 2 (дві )грн. на одну акцію. Оподаткування вищезазначених виплат провести згідно чинного законодавства України. 7. По питанню розподілу прибутку за підсумками роботи у 2018 році та затвердження плану розподілу прибутку на 2019 рік. 7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи Товариства в 2018 році, збиток від фінансово-господарської діяльності становить 12 607 тис. грн. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2018 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати. 8. По питанню Затвердження кошторису на утримання Ревізійної комісії. 8.1. Затвердити кошторис на утримання Ревізійної комісії. 9. По питанню Затвердження кошторису на утримання Наглядової ради. 9.1.Затвердити кошторис на утримання Наглядової ради. Учаснику зборів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), який зареєстрований в системі реєстру акціонерів ПрАТ «Компанія Росток», і є дійсним на дату проведення зборів; довіреність на право представляти інтереси акціонера або групи акціонерів (якщо це необхідно). Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та в робочий час за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, кімн.314 а, тел.454-04-74, а в день проведення Загальних зборів в місці проведення Загальних зборів, а саме: м. Київ, вул. Гарматна, 26/2, конференц-зал. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 15.03.2019р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій – 900 000 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 609 445 штук. Адреса веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.rostok.ua. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління ПрАТ «Компанія Росток». ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «КОМПАНІЯ РОСТОК» (тис. грн.) Найменування показника період Звітний на 01.01.2019 р. Попередній на 01.01.2018 р. Усього активів 870667 1527427 Основні засоби (за залишковою вартістю) 393561 609944 Інвестиційна нерухомість (за залишковою вартістю) 403806 849635 Довгострокові фінансові інвестиції 397 396 Запаси 61590 54735 Сумарна дебіторська заборгованість 8681 10217 Гроші та їх еквіваленти 3 220 Власний капітал 710095 1267333 Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 31500 31500 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -275389 -275942 Довгострокові зобов´язання і забезпечення 104316 206461 Поточні зобов´язання і забезпечення 56256 53633 Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -12607 89251 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -14.00778 99.16778 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -14.00778 99.16778 Середньорічна кількість акцій (шт.) 900000 900000 Довідки за телефоном: (044) 454-06-50. Голова Наглядової ради І.В. Масол

О компании : Партнеры : Клиенты : Цены : Счетчики : Для авто : Бытовые товары : Контакты